Shri Hanuman Chalisa - श्री हनुमान चालीसा
Bhajan Hanuman Chalisa Ramayan

Shri Hanuman Chalisa – श्री हनुमान चालीसा

Shri Hanuman Chalisa – श्री हनुमान चालीसा ।।दोहा।। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार| बरनौ रघुवर बिमल जसु , जो दायक फल चारि| बुद्धिहीन तनु जानि के , सुमिरौ पवन कुमार| बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार|| ।।चौपाई।। जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस तिंहु लोक उजागर| रामदूत अतुलित […]