Maruti Stotra English Lyrics
Bhajan Dharmik Hanuman Chalisa

Maruti Stotra English Lyrics

Maruti Stotra English Lyrics ||Maruti stotra|| Bhimroopi maharudra, Vajrahanuman maruti | Vanari anjanisoota, ramdoota prabhanjana || 1 || Mahabali pranadata, sakala uthavi bale | Saukhakari dukhahari, dhoort vaishnav gayka || 2 || Dinanatha hareeroopa, sundara jagadantara | Patal devatahanta, bhavyasindurlepana || 3 || Lokanatha Jagannatha, prananatha puratana | Punyavanta punyashila, pavna paritoshka || 4 || […]