Shiv Tandav Stotram - शिव तांडव स्त्रोत्म
Bhajan Dharmik

Shiv Tandav Stotram – शिव तांडव स्त्रोत्म

Shiv Tandav Stotram – शिव तांडव स्त्रोत्म जततवी गला ज्जाला प्रवाहा पविता स्थले, गले अवलभया लंबिताम भुजनगा तुंगा मालीकाम, दमा द्दमा दमा द्दमा निन्नाडवा डामर्वायं, चकरा चंदा ठांडवाँ थानोट्ू ना शिवा शिवम. आता कटहा संभ्रमबरमा निल्लिंपा निरज़ारी, विलोला वीचि वल्लरि विराजा माना मूर्धनी, धागा धागा दागा ज्ज्वला लालता पत्ता पवके, किशोरा चंद्रा शेकरे रती प्रति […]